Регистрирай касова бележка

* Само цифри, например 0888123456
* Само цифри, без разстояние между тях